Λήξη σεμιναρίου για την Trikkis Energy

H A&C Komodromos έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ σεμινάριο/πρόγραμμα «Αναπτύξτε την πελατειακή σας σχέση με πρακτική εφαρμογή CRM και επιλέξτε το κατάλληλο CRM Software.» με την εταιρία Trikkis Energy 

Με ορθολογικό σχεδιασμό των συστημάτων ενέργειας, επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές και εξοπλισμό.

Η Trikkis Energy είναι μια καθιερωμένη εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, στην εισαγωγή και διανομή, στην εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με εμπειρία με πέραν των 1000 εγκαταστάσεων παγκύπρια και προϊόντα αποκλειστικά από αξιόπιστους πιστοποιημένους κατασκευαστές, μπορούν να εγγυηθούν τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης σας.

Τα άτομα που παρακολούθησαν το πιο πάνω σεμινάριο, γνωρίζουν πλέον την σημασία της σωστής επιλογής πολιτικής πελατειακών σχέσεων και την χρησιμότητα του σωστού software πελατειακών σχέσεων (CRM). Έχουν αναλύσει τις δυνατότητες και τις λειτουργίες των προγραμμάτων CRM και είναι σε θέση να χειρίζονται προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να οργανώσουμε μαζί το σεμινάριο/ πρόγραμμα για την εταιρία σας! #ACKOMODROMOS