Λήξη του σεμιναρίου με επιτυχία!

Η A&C Komodromos έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ σεμινάριο/πρόγραμμα «Δημιουργία/Διαχείριση Google & Facebook ADS ΓΙΑ ΜΜΕ επιχειρησης» για την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ LTD. Τα άτομα που παρακολούθησαν το πιο πάνω σεμινάριο είναι πλέον σε θέση να δημιουργούν, να χειρίζονται, να επεξεργάζονται και να προωθούνται αποτελεσματικά μέσον διαφημίσεων στο google και facebook.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να οργανώσουμε οποιοδήποτε σεμινάριο/ πρόγραμμα για την εταιρία σας!