Προγράμματα Κατάρτισης από την ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), είναι οργανισμός δημόσιου δικαίου που ξεκίνησε το έργο της το 1979. Η αποστολή της ΑνΑΔ, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους.

Για την επίτευξη και διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος κατάρτισης και ανθρώπινου δυναμικού, η ΑνΑΔ λειτουργεί Σχέδια Μονοεπιχειρησιακών και Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Τα Μονοεπιχειρησιακά σχέδια απευθύνονται σε εργοδοτούμενους μιας επιχείρησης, ενώ τα Πολυεπιχειρησιακά είναι αυτά στα οποία μπορούν να συμμετέχουν εργοδοτούμενοι πολλών επιχειρήσεων. Τα σχέδια αυτά, παρέχουν σημαντικό βοήθημα στις επιχειρήσεις για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους και όπλο των εργαζομένων για την διασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Βασικός τους σκοπός, είναι η αναβάθμιση των εργαζομένων, η βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι, υφιστάμενοι ή/και νεοπροσλαμβανόμενοι, μέσω της κατάρτισης που θα λάβουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας τους, αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να αναπτύξουν ή συμπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολισημότητάς τους.

H AνΑΔ καλύπτει τις πιο πάνω εκπαιδεύσεις για όλους τους εργαζομένους των επιχειρήσεων από 80% έως 100%, το 80% καλύπτεται από την ΑνΑΔ και το υπόλοιπο 20% από την εταιρεία των εργαζομένων. Οι άνεργοι, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και παρακολούθησης των σεμιναρίων δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένη θεματολογία, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

Στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνονται οι τρεις συντελεστές  παροχής κατάρτισης: τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), οι Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ). Η εταιρεία μας A&C Komodromos Trading CO LTD αποτελεί πιστοποιημένο KEK από την ΑνΑΔ και διαθέτει έμπειρους – πιστοποιημένους εκπαιδευτές (ΕΕΚ) για την παροχή των Προγραμμάτων/Σεμιναρίων Κατάρτισης. Η  A&C Komodromos Trading CO LTD, έχει υλοποιήσει πάρα πολλά Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα για πελάτες της, όπου μέσα από αυτά έχουν δημιουργηθεί ποιοτικά έργα και έχει αναλάβει αρκετά Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα που συμμετείχαν άνεργοι και εργαζόμενοι επιχειρήσεων.

Η A&C Komodromos Trading CO LTD, αναλαμβάνει την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων και την διαδικασία έγκρισης τέτοιων προγραμμάτων. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να οργανώσουμε μαζί το σεμινάριο/ πρόγραμμα για την εταιρία σας #ACKOMODROMOS