Έναρξη σεμιναρίου για την Oni & Co

Την Πέμπτη 15/02/2018 η A & C Komodromos άρχισε την εκπαίδευση του προσωπικού της Oni & Co εφαρμόζοντας το πρόγραμμα κατάρτισης 1 «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress – Woocommerce».

Με την λήξη του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι  σε θέση να χειρίζονται, να ενημερώνουν, να επεξεργάζονται και να προωθούν (σε Google και Social Media) αποτελεσματικά ιστοσελίδες CMS WordPress

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να οργανώσουμε μαζί το σεμινάριο/ πρόγραμμα για την εταιρία σας! #ACKOMODROMOS