Σχετικα με την Εταιρια μας

Η A&C Komodromos Trading CO LTD ιδρύθηκε το 2010 στην Πάφο με σκοπό να ασχοληθεί αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου( ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, υπηρεσίες SEO κτλ.). O αρχικός μας δρόμος βρέθηκε μπροστά σε διάφορες ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις οποίες αξιοποιήσαμε για την εταιρεία μας και τους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας σήμερα εκτός από την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών διαδικτύου παρέχει σε φυσικά & νομικά πρόσωπα δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με ευρωπαϊκά και κυβερνητικά κονδύλια χρηματοδότησης.

Παράλληλα η εταιρεία μας στηρίζει και επενδύει στην εκπαίδευση για αυτό και στην ομάδα μας υπάρχουν εκπαιδευτές πιστοποιημένοι από την ΑΝΑΔ και διοργανώνουμε σεμινάρια Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά επιδοτούμενα από την ΑνΑΔ.

Υπηρεσίες

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η A&C Komodromos Trading CO LTD παρέχει υπηρεσίες κατασκευής στατικών, δυναμικών ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με σύγχρονο σχεδιασμό...


Διαβάστε Περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η A&C Komodromos Trading CO LTD παρέχει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά για αυτό άλλωστε κτίζουμε το λογισμικό πρόγραμμα...


Διαβάστε Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η A&C Komodromos Trading CO LTD παρέχει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά για αυτό άλλωστε κτίζουμε το λογισμικό πρόγραμμα στις ανάγκες σας...


Διαβάστε Περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η A&C Komodromos Trading CO LTD στηρίζει και επενδύει στην εκπαίδευση για αυτό και στην ομάδα μας υπάρχουν εκπαιδευτές πιστοποιημένοι από την ΑνΑΔ...


Διαβάστε Περισσότερα